Business directory

Grad Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

KOMUNALNA I TRGOVAČKA DRUŠTVA

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

Lošinj usluge d.o.o.

ODGOJNO - OBRAZOVNE USTANOVE

Dječji vrtić Cvrčak

Osnovna škola Maria Martinolića

Srednja škola Ambroza Haračića

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Dom zdravlja dr. Dinko Kozulić

Priko 69

51550, Mali Lošinj

T: +385 51 231824

 Fax: +385 51 231205

TURISTIČKE AMBULANTE:

dr. Dinko Kozulić,  Priko 69, Mali Lošinj 

T: +385 51 231 737

Nerezine, Vladimira Gortana bb

 T: + 385 51 237 098

RELIGIJA

ŽUPA ROĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE, MALI LOŠINJ

 

KORISNE INFORMACIJE

Top of the page