Katalog IQM

Preuzmite IQM  2020. katalog (brošuru) u nastavku: IQM LOŠINJ

 Projekt povezuje sve subjekte u destinaciji koji gostima pružaju najbolju uslugu, preporučaju se najkvalitetniji sadržaji i partneri koji jamče kvalitetu. Ovime se podiže ukupna razina zadovoljstva gosta u destinaciji. Svi sudionici IQM Destination Lošinj projekta, da bi bili u skladu sa kvalitativnim razvojem destinacije, ispunili očekivanja partnera i gostiju, te se povezali – umrežili sa IQM Destination Lošinj partnerima turističke ponude u destinaciji moraju ispuniti standarde određene za svaku pojedinu grupu subjekata: hoteli, restorani, privatni smještaj, turističke agencije, kampovi, prodavaonice, suvenirnice i wellness sadržaji.

vrh stranice