Martina Kalac

U miomirisnoj slikovnici obrađene su autohtone biljke našeg otoka.
Njome se žele pobuditi sva djetetova osjetila kao i približiti ih prirodi na djeci svojstven i zanimljiv način. 
Miomirisna slikovnica tiskana je 2013. godine, a projekt je sponzorirao Miomirisni otočki vrt.
 

Prodajno mjesto:
Miomirisni otočki vrt
Bukovica 6
Mali Lošinj

Podaci o autoru:
 
Martina Kalac
vrh stranice