Upute za ulazak u Republiku Hrvatsku

Pronađite više informacija o načinu prelaska granice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULASCI U REPUBLIKU HRVATSKU IZ JEDNE OD DRŽAVA EU/EGP KOJE SE NE NALAZE NA TZV. ZELENOJ LISTI

 

Od 8.4.2022. do 30.4.2022. godine putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku bez potrebe predočenja EU digitalne COVID potvrde ili bilo koje druge epidemiološke potvrde (nalaz testa, potvrda o cijepljenju itd.) te bez određivanja samoizolacije.

Navedeni putnici ne trebaju dostavljati najavu putovanja putem stranice Enter Croatia.


DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA


Državljanima trećih zemalja, koji nisu članovi obitelji državljana država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, niti su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize, izuzev osoba iz točke II. ove Odluke, koji dolaze iz trećih zemalja, prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku, moraju predočiti važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, prethodno navedenim putnicima koji ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz:
1. negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19 koji nije stariji od 24 sata
(računajući od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz)

Napomene za brze antigenske testove - BAT:
> brzi antigenski test mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija
> kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;
> u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;
2. ili potvrdu ne stariju od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm, Novavax) ili cjepiva za koje je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze ili predočenje potvrde o primitku booster doze cjepiva;
3. ili potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU
(Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm, Novavax, Janssen/Johnson&Johnson) ili cjepiva za koja je Svjetska zdravstvena organizacija odobrila za hitnu primjenu (Serum Institute of India - Covishield, Bharat Biotech - Covaxin, Sinovac - CoronaVac) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze, unutar 8 mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana od dolaska na granični prijelaz;
4. ili predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;
5. ili određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje sedam (7) dana.

Iznimke koje se odnose na gore navedena nužna putovanja su:
1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2. pogranični radnici;
3. osoblje u prometnom sektoru;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
6. osobe koje putuju radi školovanja.

Putnici koji predstavljaju jednu od prethodno navedenih iznimaka dužni su prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku predočiti vjerodostojnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja razloga izuzeća od obveze posjedovanja jednog od navedenih testova/određivanja mjere samoizolacije.

Turističke vize:
Do daljnjega se sva komunikacija vezano uz pribavljanje potrebnih informacija u vezi s hrvatskim viznim sustavom obavlja putem maila na vize@mvep.hr.
Do daljnjega je i dostava i pohrana jamstvenih pisama moguća isključivo poštom na adresu: Služba za vize, Petretićev trg 2, 10000 Zagreb.
Više informacija na: http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/vize/pregled-viznog-sustava0/

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od dvanaest (12) godina
Djeca mlađa od dvanaest (12) godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika su izuzeta od obveze predočenja negativnog rezultata testa i samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju valjanu i važeću EU digitalnu COVID potvrdu odnosno negativni PCR ili brzi antigenski test - BAT odnosno potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

VAŽNO: Putnici u tranzitu
Svim putnicima koji su u tranzitu, a ne dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora, uključujući osoblje u prometnom sektoru, ako ne napuste Republiku Hrvatsku u roku od 12 sati od trenutka ulaska u Republiku Hrvatsku automatizmom se određuje nužna epidemiološka mjera samoizolacije.

Svi strani državljani mogu provjeriti ispunjavaju li uvjete za izuzeće od primjene ove Odluke putem online obrasca: https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 ili na e-mail adresu: uzg.covid@mup.hr i na njihov zahtjev će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.


Više informacija potražite na:
Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza RH – produženje odluke do 30.4.2022.
https://mup.gov.hr/uzg-covid/hrvatski/286211
https://www.safestayincroatia.hr/datastore/filestore/11/COVID-info.pdf


Ulazak u Republiku Hrvatsku za sve strane državljane

Kako bi se skratio postupak na graničnim prijelazima, svim stranim državljanima savjetuje se da ispune online obrazac:

Enter Croatia

- Online obrazac ENTER CROATIA uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.

- Online obrazac ima i opciju unosa potvrde o preboljenju / cijepljenju / negativnom testu na COVID-19 u sustav prilikom prijave. Dopušteni formati potvrda su sljedeći: png, jpg, pdf i heic (do 5MB).

 

NAPOMENA: Obratite pažnju na upute Vaše matične zemlje i zemlje kroz koje prolazite vezane uz izlazak i ponovni ulazak u zemlju !

vrh stranice