Upute za ulazak u Republiku Hrvatsku

Pronađite više informacija o načinu prelaska granice! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULASCI U REPUBLIKU HRVATSKU IZ JEDNE OD DRŽAVA EU/EGP KOJE SE NE NALAZE NA TZV. ZELENOJ LISTI

 

Od 16.9.2021. Republika Hrvatska svim putnicima koji putuju u Republiku Hrvatsku iz jedne od država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, omogućuje ulazak u zemlju uz:

1. valjanu EU digitalnu COVID potvrdu;

2. ili negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati; nalazi testova ne smiju biti stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz)

Napomene za brze antigenske testove - BAT:
- brzi antigenski test - BAT mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija
- kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;
- u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;

3. ili potvrdu ne stariju od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

4. ili potvrdu o primitku prve doze cjepiva Pfizer, Moderna ili Gamaleya, s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka cjepiva, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze cjepiva AstraZeneca;

5. ili potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da cijepljenje mora biti provedeno prije manje od 270 dana od dolaska na granični prijelaz;

6. ili predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 270 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenju;

7. ili obavljanje PCR testiranja ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od 10 dana: upute za zdravstveni nadzor putnika koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske.


 

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od dvanaest godina
Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test - BAT, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

 

NAPOMENA: Obratite pažnju na upute Vaše matične zemlje i zemlje kroz koje prolazite vezane uz izlazak i ponovni ulazak u zemlju !

 


DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA


Državljani trećih zemalja koji nemaju državljanstvo države članice Europske unije odnosno država članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru niti imaju reguliran boravak u tim državama, niti su članovi obitelji njihovih državljana, u Republiku Hrvatsku mogu ući jedino ako su:

1. zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2. pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
3. osoblje u prometnom sektoru;
4. diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5. putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
6. osobe koje putuju radi školovanja;
7. pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati);
8. osobe koje putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju u hotelu, kampu, kod privatnog iznajmljivača ili unajmljenom plovilu te drugom obliku turističkog smještaja (priznaje se i avansna uplata djela smještaja) ili su vlasnici kuća ili plovila u Republici Hrvatskoj;
9. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati);
10. osobe za koje je donijeta pozitivna odluka nadležnog tijela temeljem njihova zahtjeva za boravak/rad, uključujući i digitalne nomade.


> Osobama iz točke 7., 8., 9. i 10. omogućit će se ulaz u Republiku Hrvatsku uz:

1. negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili brzog antigenskog testa - BAT na COVID-19 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz)

Napomene za brze antigenske testove - BAT:
-
 brzi antigenski test mora biti s Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, koju objavljuje Europska komisija
-
 kod nalaza brzog antigenskog testa - BAT napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa te mora biti izdan od strane zdravstvene ustanove/laboratorija i potpisan/potvrđen od strane liječnika;
-
 u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku;

2. ili potvrdu ne stariju od 270 dana o primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU (Pfizer, Moderna, AstaZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ili predočenje potvrde ne starije od 210 dana o primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

3. ili potvrdu ne stariju od 270 dana po primitku dvije doze cjepiva koje se koristi u državama članicama EU ako je prošlo 14 dana od primitka druge doze cjepiva ili predočenje potvrde ne starije od 270 dana po primitku jedne doze cjepiva koje se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson) ako je prošlo 14 dana od primitka te jedne doze;

4. ili potvrdu o preboljenju COVID-19 i primitku jedne doze cjepiva unutar šest mjeseci od početka bolesti, a cijepljenje je provedeno prije manje od 270 dana;

5. ili predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa - BAT, kojim se potvrđuje da se osoba oporavila od infekcije COVID-19, pri čemu je taj test napravljen unazad 270 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje potvrde o preboljenoj bolesti COVID-19, izdane od liječnika;

6. određivanje samoizolacije po dolasku u Republiku Hrvatsku uz mogućnost PCR ili brzog antigenskog testiranja - BAT na COVID-19, a u slučaju nemogućnosti testiranja samoizolacija traje 10 dana: upute za zdravstveni nadzor putnika koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske.

VAŽNO: Putovanje s djecom mlađom od dvanaest godina
Djeca mlađa od dvanaest godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata testa ili samoizolacije ako roditelji/skrbnici posjeduju negativni PCR ili brzi antigenski test - BAT, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenju bolesti COVID-19.

NAPOMENA: Obratite pažnju na upute Vaše matične zemlje i zemlje kroz koje prolazite vezane uz izlazak i ponovni ulazak u zemlju !

 

DRŽAVE NA KOJE SE PRIMJENJUJU POSEBNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE


Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za koje se pri ulasku primjenjuju posebne epidemiološke mjere, obvezni su:

1. ako dolaze iz Južnoafričke Republike, Zanzibara ili Brazila, predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana.
Vrijeme trajanja samoizolacije može se skratiti ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na COVID-19 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja te ako je nalaz testa negativan.

ili

2. ako dolaze iz Velike Britanije, Cipra, Ruske Federacije ili Indije, predočiti negativan nalaz PCR testa koji nije stariji od 72 sata ili negativan nalaz brzog antigenskog testa - BAT koji nije stariji od 48 sati, neovisno o cjepnom statusu i preboljenju.

NAPOMENA: Ova odredba odnosi se i na države i/ili regije članice schengenskog prostora i države pridružene schengenskom prostoru, a koje su na crvenoj ili tamno crvenoj listi Europskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, ukoliko ih je Hrvatski zavod za javno zdravstvo uvrstio na popis država na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere.

NAPOMENA: Obratite pažnju na upute Vaše matične zemlje i zemlje kroz koje prolazite vezane uz izlazak i ponovni ulazak u zemlju !

 

ENTER CROATIA


Kako bismo Vam olakšali ulazak i boravak u Hrvatskoj, kreirana je web stranica Enter Croatia (molimo odaberite jezik i ispunite obrazac).

- Online obrazac ENTER CROATIA uključuje sve podatke koji se obično traže u postupku prelaska granice i s jednostavnim predočenjem putovnice ili osobne isprave policijskom službeniku na granici, broj ili kod s osobne iskaznice ili putovnice automatski se povezuje sa svim unaprijed unesenim podacima. Na taj se način vrijeme za dovršetak cijelog postupka unosa podataka na granici za svaku pojedinu osobu u bilo kojem vozilu smanjuje na minimum, a protok prometa se povećava.

- Online obrazac ima i opciju unosa potvrde o preboljenju / cijepljenju / negativnom testu na COVID-19 u sustav prilikom prijave. Dopušteni formati potvrda su sljedeći: png, jpg, pdf i heic (do 5MB).

 

NAPOMENA: Obratite pažnju na upute Vaše matične zemlje i zemlje kroz koje prolazite vezane uz izlazak i ponovni ulazak u zemlju !

vrh stranice