Zdravstvene ustanove

Popis, kontakti i direktni linkovi na zdravstvene ustanove

ZDRAVSTVENE USTANOVE
Dom zdravlja dr. Dinko Kozulić
Priko 69
51550, Mali Lošinj
T: +385 51 231824
Fax: +385 51 231205

TURISTIČKE AMBULANTE
MALI LOŠINJ
dr. Dinko Kozulić, Priko 69, Mali Lošinj
T: +385 51 231 737

NEREZINE
Vladimira Gortana bb, Mali Lošinj
T: + 385 51 237 098

LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ
Podjavori 27
T: +385 51 236 111
E: info@ljeciliste-veli-losinj.hr
W: ljeciliste-veli-losinj.hr

vrh stranice