​Trajekt Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar

Otoci Cres i Lošinj s kopnom su povezani trajektnim linijama Merag – Valbiska i Porozina – Brestova, a Lošinj je također trajektom i katamaranom povezan sa Zadrom (Premudom- Silbom- Olibom- Istom) te Pulom, ali i brodom s manjim otocima Suskom, Ilovikom i Unijama.

Tu je urnik za leto 2020!


Trajekt Mali Lošinj - Premuda - Silba - Olib - Ist - Zadar

Ovu liniju održava brodogradilište Jadrolini. Navigacijska linija podložna je promjeni.

ONLINE KARTE I PRODAJNA MJESTA

 

 

Vrh strani