O projektu

IQM Destination Lošinj je projekt integralnega upravljanja kakovosti v destinaciji, s katerim se poudarja pomembnost kakovosti storitev in izdelkov v destinaciji.

Projekt povezuje vse subjekte v destinaciji, ki gostom nudijo najboljšo storitev, preko projekta se priporočajo najbolj kakovostne vsebine in partnerji, ki jamčijo kakovost. Tako se dviguje skupen nivo  zadovoljstva gostov v destinaciji. Vsi, ki sodelujejo v IQM Destination Lošinj projektu, so se z namenom, da bi bili v skladu s kakovostnim razvojem destinacije, izpolnili pričakovanja partnerjev ter gostov, povezali z IQM Destination Lošinj. Partnerji v turistični ponudbi v destinaciji morajo izpolniti standarde, ki so določeni za vsako posamezno skupino subjektov: hoteli, restavracije, ponudniki zasebnih namestitev, turistične agencije, kampi, prodajalne, prodajalne spominkov in wellness vsebine.

IQM sistemsko in kontinuirano izvaja monitoring, spremlja razvoj kakovosti, svetuje pri nadaljnjem razvoju destinacijske kakovosti in spodbuja integriranost, lokalne avtohtone zgodbe, domače kakovostne izdelke, kulturo destinacije, v fokus pa postavi kakovost ter gosta, ki destinacijo celostno doživlja. 


DELEŽNIKI V PROJEKTU IQM:

Privatna namestitev

Hoteli

Kampi

Gostinski objekti

Turistične agencije

Prodajalne in prodajalne spominkov

Wellness centri in kozmetični saloni

Vrh strani