Dolphin guide

Jeste li znali da na Lošinju trajno obitava više od 200 jedinki dobrih dupina?

1987. godine tim Istraživačkog instituta Tethys započeo je dugogodišnje istraživanje biologije, ekologije i društvene strukture zajednice dobrih dupina koji naseljavaju more oko Cresa i Lošinja pod nazivom Jadranski projekt dupin.

Od 1999. godine projekt vodi udruga Plavi svijet iz Velog Lošinja, a lošinjski dupini su danas jedna od najbolje istraženih skupina u cijelom Mediteranu.


Veličina zajednice procijenjena je na oko 200 jedinki, a većina ih je do sada identificirana zahvaljujući oznakama kao što su urezi i ožiljci na njihovoj leđnoj peraji, dijelu koji je uvijek vidljiv kad izlaze na površinu udahnuti zrak.


Brojne su opasnosti koje prijete Lošinjsko-Creskoj populaciji dobrih dupina. Plovila ometaju njihovo slobodno kretanje dok buka motora ometa njihovu komunikaciju i snalaženje u prostoru.
Dobri dupini, iako među najotpornijim i najprilagodljivijim kitovima, progresivno nestaju iz mnogih dijelova svijeta. Namjerno ubijanje i slučajni ulov u ribarskim mrežama predstavljaju očiglednu prijetnju. Od 17. svibnja 1995. godine u Hrvatskoj su zaštićeni svi morski sisavci.


I Vi možete pridonijeti zaštiti dupina primjenjujući ekološki svjestan pristup okolišu te podržavajući zaštitu prirodnog okoliša.


Pridružite nam se: Kampanja za volontere namijenjena je motiviranim pojedincima koji nam se pridružuju i provode dva tjedna u bazi u Velom Lošinju, aktivno sudjelujući u svakodnevnim poslovima, učeći i stječući iskustvo u radu na terenu. Želite li sudjelovati u nekom od volonterskih termina provjerite raspoloživost mjesta na www.plavi-svijet.org.

Usvojite dupina!

Sudjelujući u akciji Plavog svijeta 'Usvojite dupina' podržavate Jadranski projekt dupin i naše aktivnosti istraživanja i zaštite dobrih dupina na području Lošinja i Cresa, te podupirete zaštitu okoliša u kojem borave. Saznajte na koje sve načine možete usvojiti dupina.

Dolphin watching tour
Ovaj program je razvijen u suradnjai Instituta Plavi svijet i turističke agencije Turist iz Velog Lošinja. Sudionici imaju priliku učiti o dupinima i načinu ponašanja u njihovoj blizini te općenito o moru i morskom svijetu.

Rezerviraj PROMATRANJE DUPINA

 

Top of the page