Crkva sv. Jakova

Crkva sv. Jakova na groblju, romanička crkvica s apsidom, koju su 1624. godine povećali tako da su joj sprijeda dodali veću i širu lađu.
Taj datum je uklesan glagoljskim slovima Č H I G (=1624) na mramornoj ploči uvrh pročelja.
Inizio della pagina