Župna crkva rođenja Blažene Djevice Marije

Župna crkva Male Gospe i "pjacal" od 1696. - 1775. godine.
Crkva je trobrodna, na oltaru su relikvije Sv. Romula i slika rođenja Blažene Djevice Marije.
Inizio della pagina