Respect island`s nature & tradition

Župna crkva sv. Nikole, (12. stoljeće), 1770.

Crkvu sv. Nikole u današnjem je obliku 1770. godine dao sagraditi prvi sušćanski župnik Jerolim Simčić, no njeno je podrijetlo puno starije i seže u srednji vijek o čemu svjedoči kamena luneta s reljefom križa koja je kao spolija uzidana u njenu fasadu.

Od starijeg crkvenog inventara sačuvano je veliko romaničko raspelo i drveni kip sv. Nikole. Nakon temeljite obnove crkve 1964. na glavni mramorni barokni oltar postavljena je nova oltarna pala koju je naslikao akademski slikar Bruno Bulić, a prikazuje sv. Nikolu koji kleči kraj Bogorodice s Djetetom i moli zagovor za Susak i brod na olujnom moru.

Uz crkvu, u 18. stoljeću je bio podignut i zvonik visok 18 m. Sva kamena građa za potrebe podizanja župskog kompleksa bila je brodovima dopremljena iz Istre, jer na otoku gotovo uopće nema kamena.

Inizio della pagina