Pravila privatnosti

 

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Ova pravila privatnosti ("Pravila") objašnjavaju kako TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MALOG LOŠINJA, Priko 42, 51550 Mali Lošinj, OIB: 05241851972 (dalje u tekstu: "TZG MALI LOŠINJ"), prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su TZG MALI LOŠINJ dostupni korištenjem web stranice www.visitlosinj.hr te koje TZG MALI LOŠINJ stekne u sklopu obavljanja poslova za koje je nadležna i koji ulaze u njezino redovno poslovanje.

TZG MALI LOŠINJ je posvećena zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, TZG MALI LOŠINJ je "voditelj obrade", odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

TZG MALI LOŠINJ kao pružatelj usluga web stranice www.visitlosinj.hr zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA MALOG LOŠINJA

Priko 42

51550 Mali Lošinj

OIB: 05241851972

Email: losinj@osinj.hr

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

TZG MALI LOŠINJ osobne podatke prikuplja u marketinške svrhe, u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva. Iz tih razloga, TZG MALI LOŠINJ ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti TZG MALI LOŠINJ i/ili naši pouzdani partneri. 

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.visitlosinj.hr kao što je istraživanje usluga koje pruža TZG MALI LOŠINJ, i/ili kada nam želite poslati upit, i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, TZG MALI LOŠINJ može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

TZG MALI LOŠINJ prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice www.visitlosinj.hr, unaprijedio rad web stranice www.visitlosinj.hr, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.visitlosinj.hr, TZG MALI LOŠINJ prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, adresa, spol, adresa e-pošte ili drugi kontakt, preferencija vezana uz jezične postavke, mjesto rada te IP adresa.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti TZG MALI LOŠINJ:

o    TZG MALI LOŠINJ prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol, bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.

o    Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobe koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.

o    Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje TZG MALI LOŠINJ prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa e-pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.

o    Od pružatelja usluga smještaja, u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga, podaci koje TZG MALI LOŠINJ prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu i kontakt podatke (adresa e-pošte, broj telefona, broj mobitela).

o    Od članova TZG MALI LOŠINJ, članova radne skupine za nadzor, članova skupštine TZG MALI LOŠINJ, članova turističkog vijeća, predsjednika TZG MALI LOŠINJ, a sve u svrhu ispunjavanja obveza po relevantnim propisima i internim aktima, podaci koje TZG MALI LOŠINJ prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, osobni identifikacijski broj, kontakt podatke (adresa e-pošte, broj telefona, broj mobitela), potpis, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje.

o    Od pravnih osoba, odnosno potencijalnih poslovnih partnera, ustanova, medija i sl. prikupljamo i obrađujemo podatak o e-mail adresi u svrhu uvrštavanja na mailing listu i slanja obavijesti o događajima i aktivnostima, a koja e-mail adresa može sadržavati ime i prezime zaposlenika, odnosno ovlaštene osobe, u predmetnoj pravnoj osobi.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa s korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s TZG MALI LOŠINJ, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu s propisima koji obvezuju TZG MALI LOŠINJ, a o čemu TZG MALI LOŠINJ vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Kakva prava na privatnost imate?

TZG MALI LOŠINJ poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ako korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati TZG MALI LOŠINJ slanjem e-pošte na losinj@losinj.hr.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od TZG MALI LOŠINJ zatražiti sljedeće:

 

 

 

 

Da vam omogući pristup vašim osobnim podacima

 

 

 

TZG MALI LOŠINJ možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

 

Možete nas kontaktirati ako želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

 

 

 

Zatražiti ispravak pogrešnih podataka

 

Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

 

 

Zatražiti brisanje osobnih podataka

 

Možete tražiti od TZG MALI LOŠINJ da zaustavi obradu ili čak brisanje vaših osobnih podataka. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, TZG MALI LOŠINJ bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

 

 

Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti

 

Ako želite pobijati točnost podataka ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

 

Podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke

 

Sjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju TZG MALI LOŠINJ smatra legitimnom.

 

 

Zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)

 

Ako se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od TZG MALI LOŠINJ prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

 

 

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

Ako niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

TZG MALI LOŠINJ će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što TZG MALI LOŠINJ razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. TZG MALI LOŠINJ će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje TZG MALI LOŠINJ na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. TZG MALI LOŠINJ će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Razmjenjuje li TZG MALI LOŠINJ podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikad nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

TZG MALI LOŠINJ surađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

TZG MALI LOŠINJ kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između TZG MALI LOŠINJ i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju TZG MALI LOŠINJ vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Američke Države.

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime TZG MALI LOŠINJ, na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja i druge usluge u i izvan TZG MALI LOŠINJ. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također, obvezujemo ih da adekvatno zaštite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će TZG MALI LOŠINJ zadržati vaše osobne podatke?

TZG MALI LOŠINJ neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Podatke koristimo u svrhe koje smo naveli u prethodnim točkama, a možemo ih koristiti i na druge načine i/ili u druge svrhe, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga. U slučaju obrade u druge svrhe koje nisu navedene u ovim Pravilima posebno ćemo vas obavijestiti.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, TZG MALI LOŠINJ koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići".

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje TZG MALI LOŠINJ prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.visitlosinj.hr, imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

TZG MALI LOŠINJ nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

TZG MALI LOŠINJ prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. TZG MALI LOŠINJ odnosno odgovorne osobe imenovane od strane TZG MALI LOŠINJ imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, TZG MALI LOŠINJ ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

TZG MALI LOŠINJ koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagrama, YouTube-a i TikTok-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

 

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagrama, YouTube-a i TikTok-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

 

ZA FACEBOOK:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

 

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Google-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

ZA INSTAGRAM:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA TIKTOK:

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska

 

 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

 

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hr

https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

 

Ako niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu TikTok-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

 

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

TZG MALI LOŠINJ zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

vrh stranice