Respect island`s nature & tradition

Crkvica sv. Nikole

Crkvica sv. Nikole iz 1857. godine posvećena je upravo sv. Nikoli - biskupu zaštitniku mornara i putnika.
Inizio della pagina