Europski projekti

FLAG - Vela vrata
Projekt Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta 2020. - 2023.
U okviru FLAG natječaja, Mjera 2.2. Očuvanje i valorizacija pomorske i ribarske baštine i očuvanje identiteta područja odabran je Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta za razdoblje od 3 godine. Ukupna vrijednost potpore je 1.036.116,04 kn.
Projekt se sufinancira sredstvima Europske unije uz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem nacionalnog Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje od 2014. do 2020. godine, intenzitetom od 100%.
 
Specifični cilj FLAG natječaja: Promicanje zaštite i održivog upravljanja prirodnom resursnom osnovom i valorizacijom kulturne, pomorske i ribarske baštine i povezanih tradicijskih znanja na području Lokalne akcijske grupe u ribarstvu Vela vrata. Maritimna baština na području FLAG-a vrlo je bogata i potrebno ju je zaštiti jer predstavlja identitet područja. 

Festival Lošinjskim jedrima oko svijeta posvećen je bogatoj pomorskoj i brodograđevnoj tradiciji otoka Lošinja s ciljem očuvanja, revitalizacije i turističke valorizacije pomorske baštine kroz oživljavanje i prezentaciju povijesnog i kulturnog naslijeđa lošinjskog pomorstva. Kroz edukacije i radionice, održavanjem regati na tradicijskim plovilima, kulturno – zabavnim aktivnostima želi se zadržati i očuvati identitet destinacije, obogatiti turistička ponuda otoka Lošinja kao i cijele regije Kvarner. 
 
Svrha  i ciljevi projekta:
Dugoročna svrha Festivala Lošinjskim jedrima oko svijeta je održivost i valorizacija bogate pomorske i brodograđevne baštine otoka Lošinja. Ovom manifestacijom želi se potaknuti lokalne dionike i stanovništvo da zajedno revitaliziraju običaje, tradiciju i identitet područja na kojem se živi te da se tradicionalna znanja i vještine prenesu na sljedeće generacije. Nekoliko je specifičnih ciljeva: 1.  Edukacija mlađih generacija. U sklopu manifestacije održat će se škola brodogradnje u jutarnjim i popodnevnim satima gdje će djeca osnovnoškolske i srednjoškolske dobi izrađivati tradicionalne drvene brodice koje će po svojoj izradi biti smještene u područne jedinice osnovne škole; u sklopu događanja Pomorska večer prikazivat će se tradicionalne vještine i zanati (kalafatanje, pletenje mreža, izrada vrša) od strane lokalnih poznavatelja i majstora. Održat će se i škola jedrenja na tradicionalnim barkama. 2. Očuvanje i revitalizacija tradicijskih plovila kroz smotru i regatu tradicijskih barki – kako bi sudjelovali na regatama, obnavljaju se drvene barke lokalnog stanovništva. Očuvanjem kulturnog nasljeđa gradnje brodova i brodica koje kao otok imamo a prvenstveno u drvu, nastoji se podići svijest građana, a tako i gostiju o održivom razvoju destinacije. 3. Socio – kulturni SC – kroz održavanje izložbi maritimne baštine, kazališnih predstava, vokalnih koncerata, uključuju se lokalni dionici koji svojim izvedbama promiču kulturno – društvenu dobrobit i baštinu ovoga područja svim stanovnicima i posjetiteljima.
 
Očekivani rezultati projekta:
Kroz projekt očekujemo nekoliko rezultata. Prije svega kroz informativno – edukativne aktivnosti koje su prvenstveno usmjerene na mlađe generacije gdje očekujemo stjecanje znanja i vještina kako bi se tradicija starih zanata nastavila i održala. Na tim radionicama izradit će se tradicionalne barke koje će potom biti smještene u obrazovnim institucijama. Obnovom tradicijskih drvenih plovila koje će sudjelovati na regatama kao rezultat očekujemo godišnje povećanje obnovljenih barki, sukladno tome povećanje broja barki i sudionika na regatama što pridonosi očuvanju tradicije i približavanje iste stanovnicima otoka Lošinja kako bi i sami mogli predstavljati tu bogatu baštinu. Održavanjem kulturno zabavnih aktivnosti, regata, edukativnih radionica čuva se rad udruga, organizacija te se potiče njihova kreativnost, rad i održavanje te im se daje potpora da nastave sa svojim djelovanjem. Opći rezultat kojeg očekujemo od projekta je svakako uključen veliki broj sudionika (što onih direktno što indirektno) kao i ranjivih skupina društva, stvorena svijest o baštini otoka Lošinja i njezina održivost u budućnosti, a to upravo i dalje održavanjem ove manifestacije te svake godine njezinim proširenjem u što većem broju događanja, ljudstvu, financijama.

 

ArTVision
Primorsko-goranska županija, kao vodeći partner, zajedno s još šest projektnih partnera među kojima je i TZ Kvarner, provodi projekt ArTVision+.
Glavna ideja projekta temelji se na novom konceptu promocije zajedničkog turističkog proizvoda putem IT platforme kojom se ostvaruje suradnja između umjetnika i organizatora turističke ponude. 
Svrha projekta je koristiti vrijednost i potencijal kulture kao glavnog kotača održivog turističkog razvoja. Ovim projektom potiče se razvoj turizma kroz povećanje vidljivosti destinacija koristeći prizmu kulture, nastojat će povećati vidljivost trenutno manje zastupljenih destinacija kroz afirmativan rad umjetnika te uspostaviti funkcionalan i jednostavan komunikacijski kanal između umjetnika i  organizatora turističkih atrakcija.
IT platforma povezuje umjetnike koji nude kulturne programe i organizatore turističkih manifestacija koji te programe trebaju (turističke zajednice, muzeji, kazališta, umjetnička kina, itd.) i koji će putem ove IT platforme dobiti složenu bazu kulturnih sadržaja u Hrvatskoj i Italiji. Platforma je osmišljena tako da predstavlja svojevrsnu „burzu“ kulturnih interpretatora i događaja, dok će istovremeno biti i mjesto promocije turističkih manifestacija s kulturnim i umjetničkim sadržajima.


Projekt KeyQ+

Projekt KeyQ+: Kultura i turizam kao ključevi kvalitete za prekogranični razvoj Italije i Hrvatske
1. POZIV STANDARD+ PROJEKATA, PROGRAM INTERREG ITALIJA-HRVATSKA – Prioritetna os 3: Okoliš I kulturna baština – Specifični cilj 3.1: Učiniti prirodnu i kulturnu baštinu snažnom za održiv i uravnoteženiji teritorijalni razvoj – Investicijski prioritet 6c: Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine. Akcije usmjerene na promicanje gospodarskog razvoja kroz održivi turizam ili druge aktivnosti zasnovane na zaštiti i promicanju prirodne i kulturne baštine.
KeyQ+ kapitalizira iskustva projekta Key Q, financiranog u okviru Programa prekogranične suradnje IPA Adriatic 2007.-2013. godine, te nagrađenog s European Projects Award IPA priznanjem 2013. u Bruxellesu.

Projektni partneri
LP. AZRRI: Agencija za ruralni razvoj Istre | Pazin | Hrvatska – Lead Partner
PP1. CIVIFORM | Cividale del Friuli (UD) | Italija
PP2. Grad Pula-Pola |Pula| Hrvatska
PP3. Grad Cividale del Friuli | Cividale del Friuli (UD) | Italija
PP4. Tržnica d.o.o. Pula | Pula | Hrvatska
PP5. Scuola Centrale Formazione - Centar za strukovnu edukaciju | Mestre (VE) | Italija
PP6. Turistička zajednica grada Malog Lošinja | Mali Lošinj | Hrvatska
PP7. Casa Artusi – Centar gastronomske kulture | Forlimpopoli (FC) | Italija
PP8. Slow Friuli Venezia Giulia | Udine | Italija
Trajanje projekta
18 mjeseci: 1/1/2018 – 30/6/2019
Specifični ciljevi

o Promocija manje poznatih turističkih mjesta i valorizacija slabije vrednovanih kulturnih dobara
o Jačanje turizma u razdoblju pred- i post-sezone;
o Promocija lokalnih proizvoda i tradicionalnih recepata KeyQ+ teritorija povezivanjem gastronomske i kulturne turističke ponude;
o Obuka turističkih aktera (konobara i kuhara) o lokalnih proizvodima i tradicionalnim receptima, te načinu stvaranja integrirane turističke ponude koja povezuje kulturu i gastronomiju područja.
Očekivani rezultati
o Analiza tipičnih proizvoda sjeverne Jadranske obale
o Istraživanje zaboravljenih recepata iz različitih povijesnih razdoblja Jadranskog područja
o Izrada KEYQ+ trening programa za profesionalne kuhare i konobare
o Jačanje ljudskih resursa za razvoj i zapošljavanje u turizmu putem kratkih modularnih tečajeva za profesionalce i buduće stručnjake u sektoru turizma i pripreme hrane
o Razmjena iskustava za turističke djelatnike i dionike iz Italije i Hrvatske
o Organizacije sedam KeyQ+ Festivala u razdoblju van sezone
o Dizajn i pilotiranje novih turističkih itinerara/paketa s ciljem valorizacije sljedećih kulturnih i kulinarskih centara:
- NACIONALNA IZLOŽBA VINA U PRAMAGGIOREU (VE) - Italija
- SREDNJOVJEKOVNA KUĆA U CIVIDALE DEL FRIULI (UD) - Italija
- TRŽNICA U PULI IZ AUSTROUGARSKOG RAZDOBLJA - Hrvatska
- POVIJESNA ZGRADA “BROD SLOBODE KOJI JE SKRENUO NA ISTOK” U OPICINI (TS) - Italija
- MUZEJ APOKSIOMENA U MALOM LOŠINJU - Hrvatska
- CASA ARTUSI U FORLIMPOPOLIU (FC) – Italija
- EDUKACIJSKI GASTRONOMSKI CENTAR ISTRE – KEY Q U PAZINU - Hrvatska
Budžet
Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).
Ukupni budžet projekta: 871.925,00 EUR
ERDF sufinanciranje: 741.136,25 EUR


vrh stranice