Iznajmljivači oslobođeni plaćanja djela paušalnog poreza

Nastavno na brojne upite oko plaćanja paušalnog iznosa poreza za iznajmljivače, Porezna uprava - Ministarstva financija Republike Hrvatske proslijedila je obavijest o otpisu obveze plaćanja djela paušalnog poreza.
Bez obveze podnošenja posebnog zahtjeva, otpisuje se obveza poreza koja se odnosi na drugo tromjesečje, odnosno koju bi bili dužni platiti do kraja drugog tromjesečja, tj. do 30. lipnja 2020. godine. 

Oslobođenje od plaćanja paušalnog poreza za iznajmljivače -porezne obveznike koji ostvaruju dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, utvrđeno je Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi općeg poreznog zakona (N.N. 43/20) od 8. travnja 2020. godine.

Iznimno od stavka 1. Članka 71.m, neovisno od činjenice je li podnijet zahtjev za mjere plaćanja poreza, poreznog obveznika koji ostvaruje dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova, a koji porez plaća u paušalnom iznosu oslobodit će se poreza u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i to obveze koja se plaća do kraja drugog tromjesečja 2020. godine.

vrh stranice