Park šuma Čikat

Park šuma je ljudskom rukom stvoren ekosustav nastao kao rezultat čovjekovih napora na oblikovanju krajobraza i suradnje s prirodom. Kao takav od iznimne je važnosti za turizam, rekreaciju i za pobuđivanje zanimanja posjetitelja za prirodu i lokalne prirodne vrijednosti otoka Lošinja. Kroz Park-šumu prolazi nekoliko atraktivnih obilježenih pješačkih šetnica.
KATEGORIJA ZAŠTITE: park-šuma
POVRŠINA: 236 ha
POLOŽAJ: jugozapadno od grada Malog Lošinja

GODINA PROGLAŠENJA: 1992.
NADMORSKA VISINA: 0 – 62 m

FLORA: alepski bor (Pinus halepensis), tršlja (Pistacia lentiscus), mirta (Myrtus communis), planika (Arbutus unedo), lemprika (Viburnum tinus), isprepletena kozokrvina (Lonicera implexa), veliki vrijes (Erica arborea), šmrika (Juniperus oxycedrus), maslina (Olea europaea), cedar (Cedrus deodara), čempres (Cupressus sempervirens), pinija (Pinus pinea) i druge sredozemne vrste bilja.

FAUNA: ptice, cvrčci ili cikade, leptiri, skakavci, zrikavci…

VEGETACIJA:
sađena šuma alepskog bora (Pinus halepensis)

POSEBNE ZANIMLJIVOSTI:
danas bujna šuma alepskog bora zasađena je na zapuštenom terenu krajem 19. stoljeća naporima Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja pod vodstvom poznatoga lošinjskog prirodoslovca i domoljuba Ambroza Haračića. Na rtu Anuncijata nalazi se crkvica Blažene Djevice Marije izgrađena 1858. godine. To je tradicionalno zavjetno svetište lošinjskih pomoraca.
Za nastanak park šume Čikat važna je godina 1886. kada je započeo rad Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja.
vrh stranice