Poznati primjerci Apoksiomena u svijetu

Lošinjski atlet pripada dobro poznatomu skulpturalnom tipu što potvrđuje čak devet njegovih inačica od kojih mu je najbliži brončani kip pronađen u Efezu (danas u Kunsthistorisches Museum u Beču), rekonstruiran od čak 234 ulomka.

Sačuvan je i jedan srodan mramorni kip u Galeriji Uffizi u Firenci, potom bazaltni torzo iz Castel Gandolfa te umanjena mramorna inačica tipa iz Bostona. Važne su i mramorne glave izložene u Ermitažu, u St. Peterburgu, u Bruxellesu te u rimskom Museo Torlonia. No, najvažniju paralelu lošinjskom kipu nalazimo u brončanoj glavi njegova „brata” koju je 2000. godine kupio Kimbel Art Museum (Fort Worth u Teksasu). Ona potječe iz glasovite mletačke zbirke Nani u Veneciji koja je nastala, mahom, na arheološkoj građi iz Dalmacije i s Levanta.

Ipak, lošinjski Apoksiomen svojom se cjelovitošću i kvalitetom izdvaja kao najvjernija slika prototipa. Doživio je fantastičnu recepciju na više izložbi u svjetskim umjetničkim svetištima (Palazzo Medici Riccardi u Firenci 2006./2007.; Musée du Louvre 2012.; British Museum 2015.; J. Paul Getty Museum u Los Angelesu 2015.).

Ona će ga pratiti i u njegovoj stalnoj kući na Lošinju.

Dr. sc. Josip Belamarić, znanstveni savjetnik na Institutu za povijest umjetnosti u Splitu


Save
Save
Save
Save
Save
vrh stranice