Raspored svetih misa

U nastavku donosimo raspored svetih misa na području Lošinja i Cresa.

Raspored svetih misa na području Lošinja i Cresa, možete preuzeti ovdje.

Više informacija o Župi Rođenja Blažene Djevice Marije (Lošinj) možete naći na službenim internetskim stranicama Župe.

Na internetskim stranicama Krčke biskupije možete pronaći listić Verbum Domini koji sadrži evanđelje pojedine nedjelje na hrvatskom, talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku te raspored misa u župama Krčke biskupije.

vrh stranice