Trajekt Valbiska (Krk) - Merag (Cres)

Otoci Cres i Lošinj s kopnom su povezani trajektnim linijama Merag – Valbiska i Porozina – Brestova, a Lošinj je također trajektom i katamaranom povezan sa Zadrom (Premudom- Silbom- Olibom- Istom) te Pulom, ali i brodom s manjim otocima Suskom, Ilovikom i Unijama.

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                            28.9. - 31.12.2020.

VALBISKA   Svaki dan MERAG 
   5:45*  5:00*
     7:15**  II    6:30**
 9:15  III 8:30 
 10:45  IV  10:00
13:30  V  12:30
15:45  VI  15:00
 18:15  VII  17:30
 20:00  VIII  19:00
22:00  IX  20:30
      23:59*** X       22:30***

 * Ne plovi nedjeljom i blagdanom
** Ne plovi 25.12. i 26.12
*** Ne plovi 24.12., 25.12. i 31.12.

Putovanje u jednom smjeru traje 25 minuta.

Liniju održava brodar Jadrolinija. Red plovidbe podložan je promjenama. 
Karte se mogu kupiti ONLINE ili u POSLOVNICAMA JADROLINIJE

vrh stranice