Katamaran Mali Lošinj - Ilovik - Susak - Unije - Cres – Rijeka

Svakodnevna katamaranska linija povezuje Mali Lošinj s Rijekom i Cresom, koja obilazi i manje otoke Susak, Ilovik i Unije. Također, katamaran plovi i na relaciji Pula - Unije - Susak - Mali Lošinj - Ilovik – Silba – Zadar.

 Temeljem članka 22. a Zakona o sustavu civilne zaštite, Stožer civilne zaštite RH donosi odluku o ZABRANI održavanja brodske linije Pula – Zadar – Pula zbog mogućnosti prijenosa bolesti COVID-19.

vrh stranice