Klimatsko lječilište

Veli Lošinj, smješten je u podnožju brda Kalvarija koje ga štiti sa sjeverozapada i na padinama brežuljka koji ga štiti od direktnih udaraca bure sa sjeveroistoka, dok otvorenost prema sjeverozapadu omogućuje slobodnu cirkulaciju morskog zraka.

Ljekovitost njegove blage mikroklime otkrivena je zahvaljujući meteorološkim motrenjima koja je Ambroz Haračić, profesor Pomorske škole u Malom Lošinju, objavljivao u Beču te zalaganju austrijskog balneologa i klimoterapeuta Conrada Clara i poznatog bečkog liječnika i sveučilišnog profesora Leopolda Schrötera.

Na temelju njihovih izvješća Veli i Mali Lošinj su 1892. proglašeni državnim klimatskim lječilištima što je bila izravna preporuka tadašnjoj medicinskoj javnosti. Tih godina je Veli Lošinj već bio postao okupljalištem aristokracije, kojoj se sada pridružuju i poduzetno bogato građanstvo. Grade se, uređuju i otvaraju ne samo lječilišta, oporavilišta i sanatoriji, već i niz hotela, pansiona i vila. Vrtoglavi razvoj lječilišnog turizma prekinuo je Prvi svjetski rat.

U međuratnom razdoblju talijanska vlast je Veli i Mali Lošinj proglasila “ljetovalištima za zdrave goste”. Zimski lječilišni turizam ustupio je mjesto ljetnom, kupališnom turizmu.

vrh stranice