Odgoda plaćanja poreznih obveza od 3 mjeseca uz zahtjev

Nastavno na brojne upite oko plaćanja paušalnog iznosa poreza za iznajmljivače, u nastavku maila proslijeđujemo povratnu informaciju Porezne uprave - Ministarstva financija RH.
Sukladno članku 71.e Pravilnika, izriče se rok za odgodu plaćanja poreza od tri mjeseca. Podnositelj zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza podnosi pisani i obrazloženi zahtjev nadležnom poreznom tijelu prema mjestu prebivališta, odnosno sjedišta.  

Zahtjev je dostupan na Internet stranici Porezne uprave, a moguće ga je podnijeti :
  1.  Putem sustave ePorezna (obvezni način za sve korisnike ePorezne)
  2.  Elektroničkom poštom: Pišite nam
  3.  Samo iznimno, paušalni porezni obveznici, koji iz objektivnih razloga ne mogu podnijeti Zahtjev   na način naveden po točkama 1. i 2. mogu neposrednim telefonskim kontaktom u nadležnoj ispostavi zatražiti usmeno podnošenje Zahtjeva (T: +38551310564)

Odgoda na rok od tri mjeseca znači da se podnositelju zahtjeva, čiji zahtjev bude odobren, odobrava odgoda plaćanja svih poreznih obveza koje dospijevaju od dana podnošenja zahtjeva do zaključno 20. lipnja 2020.godine. Izuzetak je dospjela porezna obveza poreza na dodanu vrijednost, za koju se rok od tri mjeseca računa od travnja 2020.
Dakle ako je dospijeće obveze predujama poreza i prireza na dohodak od iznajmljivanja za prvi kvartal  31. ožujka 2020.,  ista će se zadužiti s 30. lipnjem 2020.

Pravilnikom je propisano kako se rok za odgodu plaćanja od tri mjeseca može produžiti za dodatna tri mjeseca, ovisno o razvoju posebnih okolnosti uzrokovanih virusom COVID-19.

Sukladno članku 71.c Pravilnika o dopunama pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (NN 35/2020) podnositeljem zahtjeva za korištenje mjera plaćanja poreza smatra se  poduzetnik iz članka 44. stavka 1 Općeg poreznog zakona, znači to može biti svaki poduzetnik, pravna osoba ili fizička osoba: obrtnik (bez obzira utvrđuje li dohodak na temelju poslovnih knjiga ili je obrtnik paušalista), slobodno zanimanje, poljoprivrednik, iznajmljivač-paušalista, novinar i ostali poduzetnici.

vrh stranice