O projektu

IQM Destination Lošinj projekt je integriranog upravljanja kvalitetom u destinaciji kojim se naglašava važnost kvalitete usluga i proizvoda u destinaciji.

Projekt povezuje sve subjekte u destinaciji koji gostima pružaju najbolju uslugu, preporučaju se najkvalitetniji sadržaji i partneri koji jamče kvalitetu. Ovime se podiže ukupna razina zadovoljstva gosta u destinaciji. Svi sudionici IQM Destination Lošinj projekta, da bi bili u skladu sa kvalitativnim razvojem destinacije, ispunili očekivanja partnera i gostiju, te se povezali – umrežili sa IQM Destination Lošinj partnerima turističke ponude u destinaciji moraju ispuniti standarde određene za svaku pojedinu grupu subjekata: hoteli, restorani, privatni smještaj, turističke agencije, kampovi, prodavaonice, suvenirnice i wellness sadržaji.

IQM sustavno i kontinuirano provodi monitoring, prati razvoj kvalitete, savjetuje kako unaprijediti destinacijsku kvalitetu i promiče integriranost, lokalnu autohtonu priču, domaće kvalitetne proizvode, kulturu destinacije i stavlja u fokus kvalitetu i gosta koji destinaciju doživljava u cijelosti. 


DIONICI PROJEKTA IQM:

Privatni smještaj                 

Hoteli

Kampovi

Ugostiteljski objekti

Turističke agencije

Prodavaonice i suvenirnice

Wellness centri i kozmetički saloni

Atrakcije

vrh stranice